บริษัท เอฟซี 365 จำกัด

ก่อตั้งโดยแนวคิดของ ผู้บริหารรุ่นใหม่ มีปณิธานการให้บริการด้วยความรับผิดชอบและมิตรภาพ พร้อมความมุ่งหวังให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า ในการบริการด้านตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม เช่น การผลิต โลจิสติกส์ เทรดดิ้ง เหล็ก/Pipe วิศวกรรมเป็นต้น การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร และการบริการรับทำเงินเดือน/Payroll อย่างครบวงจร และมีทีมที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายประเภทธุรกิจให้คำแนะนำเพื่อให้ผลงาน/การบริการมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุด ด้วยความมุ่งมั่นใส่ใจสรรหาและพัฒนาบุคลากรตรงตามความต้องการของลูกค้าผู้ว่าจ้าง และสนับสนุนแนวคิดเชิงบวกพร้อมเข้าใจเข้าถึงทุกกลุ่มแรงงานอย่างเป็นมืออาชีพ

บริการตลาดแรงงานด้านต่าง ๆ ของเรา

อุตสาหกรรมการผลิต

โลจิสติกส์

อุตสาหกรรมไปป์/เหล็ก

เทรดดิ้ง

วิศวกรรม

แรงงานด้านอื่น

รับทำ Payroll

ที่ปรึกษา

เราพร้อม ให้คำปรึกษา ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในบริการตลาดแรงงานของเรา

ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการ

ดูเพิ่มเติม