ดร. วีรวัฒน์ วรรณศิริ

ปรึกษาสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และอดีตอนุกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

นายสรศักดิ์ พุทธรักษา

อดีตรองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

นายชุมพล พิมเสน

นักธุรกิจและอดีตผู้ตรวจการธนาคารออมสิน และผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง ฝ่ายนายจ้าง

พ.ต.ท. สุวิจักขณ์ กู้พิมายวรกูล

รอง ผกก. สภ.แสนสุข

นายสัญญา ปรัชญสุนทร

นักธุรกิจและนักการเมือง

นายทัศนะ วิเศษ

รองประธานกรรมการ ชสอ.ตอ.

นายจารุวัฒน์ แถบน้อย

นักธุรกิจ